facebook
twitter
logotype
deco

Abbiamo 57 visitatori e nessun utente online

img1
img2
img3
img4
img5

“A PARATA DI COLAPISCI”

Genti ascutati

sta puisia vaia cantari

cù lu suli e cù lu mari

cù la morti e cu l’affanni

cà biddizza di cosi ranni.

Genti ascutati

è nà cosa m’purtanti.

Quannu i misteri antichi chiamanu

arrispunni, e nenti chiù dicu.

N’à vota mentri natava

n’da lu mari mè Sabbaturi

cu l’acqua cà carizzava li scianchi e la carina

pinsava cà tuttu dui erumu nà sula sula cosa 

e mi sintia n’da lu lettu cu la sposa.

Mentri sti pinseri mi quadiavunu la menti

m’appariu n’animali ranni ranni

cù la cuda e li pinni

ma di cristianu aveva la bedda facci

sicuramenti era Colapisci.

Mi fimmai di bottu, u vaddai ma non mi spagnai

u mari e Colapisci sunu amici, pinsai

e mai mavissaru pututu fari mali.

Mi stesi accussì fermu, miravigghiatu e cuntentu.

Colapisci sguazzava lentu, l’acqua era chiara

e tutto pareva nà sinfunia, e a sò parata nà puisia.

“Avi di sempri cà ti taliu, amicu miu.

Nda tutti li mari cù tia aja statu

e a fozza ti l’aja datu ju quannu t’à mancatu lu sciatu.

Taja vistu crisciri n’da lu corpu e nd’ la menti

e ora vinni u giustu mumentu pì diriti n’ cosa m’purtanti.

Naja vistu di biddizzi n’da lu mari

da l’abbissi chiù funni all’isuli chiù n’cantati

naja fattu di cantati n’da la notti e n’da lu jornu

cu tutti i pisci amicimè d’attornu.

Avi seculi c’ campu e ancora non mi stancu

picchì a vita è bella assai, ma ora amicu miu

n’accuminciaru troppu di vai.

L’aja taliatu a vostra razza, ata crisiutu comu li zicchi

vaja taliatu, e ora sugnu scantatu

n’da tuttu lu munnu ata arrivatu

e tutti li mari ata n’quinatu.

Lu suli cà nà vota spuntava russu n’da tutta a sò biddizza

ora spunta niuru, u culuri dò petroliu e dà munnizza.

Appoi, si vi taliu sempri chiù bonu,

mi veni di chiangiri picchi stati appizzannu tuttu lu munnu

cà non è sulu vostru e apparteni macari a mia, chiamannumi puri mostru,

apparteni a tutti li pisci, a tutti l’aceddi.

Non taliati chiù n’da lu mari e n’da lu cielu,

non v’accurgiti quannu sunu beddi

nè pinseri ammucciati e n’da li voli alati

e ca a libertà suli a iddi apparteni

e vuatri campati sempri nè catini.

V’intasturu li sordi pì campari, oggi li sordi fanu moriri

a mia, a tia, cà natamu suli e liberi n’da lu mari

e a tutti l’autri animali cà non cianu bisognu di l’affari

comu l’omu, cà resta surdu all’amuri e a lu mari

a la paci e a lu beni e si vinni pì quattro dinari.

Cuntaccillu a tutti li genti

e non vinnitivi a sti dilinquenti”

 

 

Così parlò Colapesce nel lontano 1978

 

      Roberto Amico