facebook
twitter
logotype
deco

Abbiamo 76 visitatori e nessun utente online

img1
img2
img3
img4
img5

Date Traversate 2015

 Ecco le date definitive delle traversate organizzate dalla Cooperativa Colapesce Primo nel 2015:

25 Giugno
10 Luglio (chiusa)
12 Luglio (chiusa)
25 Luglio

7 Agosto

8 Agosto

24 Agosto 
6 Settembre

E' anche possibile organizzare traversate in altri giorni non elencati per gruppi formati da 9 o più partecipanti.

Potrebbero pertanto essere inserite nuove date successivamente in base alle richieste pervenute.

Per contattarci e per ricevere sempre gli ultimi aggiornamenti basta visitare l'apposita pagina del sito oppure collegarsi alle nostre pagine di Facebook e Twitter.

 

Date Traversate 2014

Ecco le date definitive delle traversate organizzate dalla Cooperativa Colapesce Primo nel 2014:

21 Giugno ore 9,30
5 Luglio ore 7,30
21 Luglio ore 9,30
6 Agosto ore 9,00
3 Settembre  ore 8,00

E' possibile che vengano inserite nuove date successivamente in base alle richieste pervenute.

 

Per contattarci basta visitare l'apposita pagina del sito oppure collegarsi alle nostre pagine di Facebook e Twitter.

“A PARATA DI COLAPISCI”

Genti ascutati

sta puisia vaia cantari

cù lu suli e cù lu mari

cù la morti e cu l’affanni

cà biddizza di cosi ranni.

Genti ascutati

è nà cosa m’purtanti.

Quannu i misteri antichi chiamanu

arrispunni, e nenti chiù dicu.

N’à vota mentri natava

n’da lu mari mè Sabbaturi

cu l’acqua cà carizzava li scianchi e la carina

pinsava cà tuttu dui erumu nà sula sula cosa 

e mi sintia n’da lu lettu cu la sposa.

Mentri sti pinseri mi quadiavunu la menti

m’appariu n’animali ranni ranni

cù la cuda e li pinni

ma di cristianu aveva la bedda facci

sicuramenti era Colapisci.

Mi fimmai di bottu, u vaddai ma non mi spagnai

u mari e Colapisci sunu amici, pinsai

e mai mavissaru pututu fari mali.

Mi stesi accussì fermu, miravigghiatu e cuntentu.

Colapisci sguazzava lentu, l’acqua era chiara

e tutto pareva nà sinfunia, e a sò parata nà puisia.

“Avi di sempri cà ti taliu, amicu miu.

Nda tutti li mari cù tia aja statu

e a fozza ti l’aja datu ju quannu t’à mancatu lu sciatu.

Taja vistu crisciri n’da lu corpu e nd’ la menti

e ora vinni u giustu mumentu pì diriti n’ cosa m’purtanti.

Naja vistu di biddizzi n’da lu mari

da l’abbissi chiù funni all’isuli chiù n’cantati

naja fattu di cantati n’da la notti e n’da lu jornu

cu tutti i pisci amicimè d’attornu.

Avi seculi c’ campu e ancora non mi stancu

picchì a vita è bella assai, ma ora amicu miu

n’accuminciaru troppu di vai.

L’aja taliatu a vostra razza, ata crisiutu comu li zicchi

vaja taliatu, e ora sugnu scantatu

n’da tuttu lu munnu ata arrivatu

e tutti li mari ata n’quinatu.

Lu suli cà nà vota spuntava russu n’da tutta a sò biddizza

ora spunta niuru, u culuri dò petroliu e dà munnizza.

Appoi, si vi taliu sempri chiù bonu,

mi veni di chiangiri picchi stati appizzannu tuttu lu munnu

cà non è sulu vostru e apparteni macari a mia, chiamannumi puri mostru,

apparteni a tutti li pisci, a tutti l’aceddi.

Non taliati chiù n’da lu mari e n’da lu cielu,

non v’accurgiti quannu sunu beddi

nè pinseri ammucciati e n’da li voli alati

e ca a libertà suli a iddi apparteni

e vuatri campati sempri nè catini.

V’intasturu li sordi pì campari, oggi li sordi fanu moriri

a mia, a tia, cà natamu suli e liberi n’da lu mari

e a tutti l’autri animali cà non cianu bisognu di l’affari

comu l’omu, cà resta surdu all’amuri e a lu mari

a la paci e a lu beni e si vinni pì quattro dinari.

Cuntaccillu a tutti li genti

e non vinnitivi a sti dilinquenti”

 

 

Così parlò Colapesce nel lontano 1978

 

      Roberto Amico

Pubblicate date traversate 2013

Sono state pubblicate le date delle traversate 2013. Per visualizzarle basta andare nella sezione Calendario del sito o nella nostra pagina Facebook Colapesce Primo.

Vi ricordiamo inoltre di seguirci su Twitter al nostro account ufficiale @colapesceprimo per avere sempre le ultime notizie in tempo reale.

Date traversate 2012

Sono state inserite le date delle traversate 2012, è posibile visualizzarle collegandosi al nostro calendario eventi.